طبق خبری که از منابع خارجی اعلام شده ، مراسم معارفه لوئیز سوارز ساعت 2:30 امشب  به وفت ایران است .